Archief

Terugblik op diensten en activiteiten

29 oktober 2019 – herdenking bevrijding Driewegen 75 jr

Op initiatief van de Dorpsraad van Driewegen wordt herdacht dat precies 75 jaar geleden Driewegen werd bevrijd van de Duitse bezetting. Er is hevig geschoten in het dorp en er zijn heel wat burgers en soldaten omgekomen die dag. Sommige mensen waren juist vanuit elders naar Driewegen gekomen om veilig te zijn en maar kwamen die dag om het leven.

Samen met de school, dorpsgenoten en andere belangstellenden staan we stil bij deze gebeurtenissen, opdat we nooit vergeten.

De kinderen van basisschool ‘t Opstapje zijn door hun meester en juffen voorbereid en hebben allemaal meegewerkt aan de herdenking van de Slag om de Schelde. Er zijn gedichten en een lied ingestudeerd en er zijn doeken geverfd die nu in het Bevrijdingsmuseum hangen.
Ooggetuige mw. Bep van de Velde vertelt kort over wat er gebeurde tijdens de bevrijding. Zij woonde destijds met haar ouders en broer in de polder tussen Driewegen en Ellewoutsdijk.
groep 1 en 2 't Opstapje zingen lied 'Vrij zijn is zeggen/denken wat je wil' 29okt2019
De jongste leerlingen zingen het lied ‘Vrij zijn is zeggen/denken wat je wil’.
Kranslegging herdenking gesneuvelden 29 oktober 1944
Kranslegging herdenking gesneuvelden 29 oktober 1944
Na de kranslegging wordt de vlag die half stok hing in top gehesen als teken van onze vrijheid.

Intrededienst ds. Jörg Buller – 1 september 2019

Zondagmiddag 1 september maakte de gemeente kennis met onze nieuwe predikant ds. Jörg Buller die werd ingezegend door onze consulent ds. Egbert Rietveld. Er waren toespraken door collega voorganger mw. Mathilde Meulensteen, preases van de classis Delta ds. Piet de Graaf, de voorzitter van H. Damiaanparochie kern Ovezande, dhr. Ad Schenk en de burgemeester van de gemeente Borsele, dhr. Gerben Dijksterhuis. Na afloop was er gelegenheid ds. Buller, zijn echtgenote en hun twee zonen de hand te drukken.