Archief

Terugblik op diensten en activiteiten

Zondag 21 april is een nieuwe diaken, mw. Jacobina van Wijk-Buteijn, in het ambt bevestigd. Zij vult de vacature die was ontstaan door het vertrek van Willeke uit de kerkenraad. Jacobina woont in Ellewoutsdijk en is getrouwd met Henk. Ze is opgegroeid in Vlissingen en ze is door familiebanden ook goed bekend op Zuid-Beveland. Fijn dat zij de kerkenraad is komen versterken!!

.

2023

Dinsdag 19 december was de jaarlijkse kerstlunch voor de ouderen. Hieronder een aantal sfeerbeelden.

.

Openluchtdienst bij Hoeve van der Meulen

Op zondag 9 juli was er een openluchtdienst met federatie Rond de Zwake bij Hoeve van der Meulen net ten zuiden van ‘s-Heer Abtskerke. De dienst is opgenomen en te zien/beluisteren via deze LINK

.

Afscheid GVO-lessen basisschool ’t Opstapje

Maandag 3 juli kwamen de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van basisschool ’t Opstapje in Driewegen naar de kerk. Dominee Buller had een puzzel-speurtocht gemaakt: de kinderen konden overal in de kerk briefjes vinden met zinnen uit het Onze Vader. Door vier groepjes te maken konden ze samen werken, ‘mag ik van jou Uw naam worde geheiligd, dan heb ik voor jou dagelijks brood’ enzovoorts. Als elk groepje van iedere zin één exemplaar had konden de zinnen in de goede volgorden worden opgeplakt om zo het gebed compleet te maken.

Als afsluiting van de Godsdienstige Vormingslessen ontvingen alle kinderen een bijbel in strip-uitvoering uit handen van de dominee en van hun GVO-juf Liesbeth een certificaat voor hun inzet tijdens de lessen. Hier een aantal foto’s van deze leuke middag.

.

PASEN 2023

Op Paasmorgen kwamen we voor de dienst bij elkaar voor een gezellig Paas-ontbijt. Goed om zo met elkaar PASEN te mogen vieren! Helaas is de dienst zelf, door een technische storing, niet opgenomen.

LICHTJESTOCHT

Donderdagavond 22 december 2022 werd een lichtjestocht gehouden door Driewegen. Tijdens de tocht werd door de leerlingen van basisschool ’t Opstapje het kerstverhaal uitgebeeld. De route begon in de kerk waar de WIJZEN alle bezoekers op weg hielpen door de weg te wijzen. Een mooie samenwerking tussen basisschool ’t Opstapje, ’t Wijland, ’t Durpsuus en de DEO-gemeente.

.

Ambtsjubileum ds. Buller

In februari 2022 was het 25 jaar geleden dat onze dominee Jörg Buller in het ambt van predikant bevestigd was. Dit hebben we samen met hem, zijn gezin en elkaar gevierd. Als cadeau werd hem een nieuwe toga aangeboden, nu nog in het klein en binnenkort in het groot. We hopen dat ds. Buller zijn nieuwe toga met plezier gaat dragen.

.

AFSCHEID KERKRENTMEESTERS

Zondag 5 december 2021 werd alsnog afscheid genomen van kerkrentmeester Will de Regt en met haar ook van haar collega Marco van der Ent en van administrateur Leonard Roozendaal. Gedrieën hebben ze zich van 2013 tot 2020 ingezet om zowel het gebouwenbeheer als ook (vooral) de financiën van onze kerkelijke gemeente goed op orde te houden zodat we kunnen blijven samen komen in onze kerk en ook een predikant in ons midden houden voor pastorale zorg en het leiden van zondagse diensten.

Vervolgens werd de nieuwe kerkrentmeester Tonni Krijger bevestigd in het ambt. Tonni heeft het ‘stokje’ in 2020 van Will overgenomen en is zodoende al een tijdje in functie. In de kring van de kerkenraad was hij al bevestigd en vanmorgen werd hij tijdens de zondagse dienst te midden van de hele gemeente bevestigd. De kerkenraad stond hierbij symbolisch om hem heen om aan te geven dat alle ambtsdragers zich met elkaar inspannen voor de protestantse gemeente Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande.

De dienst werd met een extraatje afgesloten: gemeentelid Ineke de Muijnck had weer haar traditionele en heerlijke gevulde speculaas gemaakt die bij de uitgang aan de kerkgangers werd uitgedeeld om thuis van te genieten.

Maandagmorgen 19 juli 2021 kregen we bezoek van de kinderen van basisschool ’t Opstapje. Cas en Ivana uit groep 8 kregen een bijbel die ze zelf hadden uitgekozen, als afscheidscadeau ivm GVO-lessen van juf Tina. Zij gaan na de vakantie naar het voortgezet onderwijs. Samen met de groepen 7 en 6 kwamen ze een kijkje in de kerk nemen en mochten ze overal rondkijken en daar vragen over stellen. Ds. Buller was aanwezig om de vragen te beantwoorden.

Herdenking 75 jaar bevrijding in Driewegen

Op initiatief van de Dorpsraad van Driewegen werd op 29 oktober 2019 herdacht dat precies 75 jaar geleden Driewegen werd bevrijd van de Duitse bezetting. Er is hevig geschoten in het dorp en er zijn heel wat burgers en soldaten omgekomen die dag. Sommige mensen waren juist vanuit elders naar Driewegen gekomen om veilig te zijn en maar kwamen die dag om het leven.

Samen met kinderen en leerkrachten van basisschool ’t Opstapje, dorpsgenoten en andere belangstellenden kwamen we bij elkaar in onze kerk om deze gebeurtenissen te gedenken, opdat we nooit vergeten.

De kinderen van basisschool ’t Opstapje zijn door hun meester en juffen voorbereid en hebben allemaal meegewerkt aan de herdenking van de Slag om de Schelde. Er zijn gedichten en een lied ingestudeerd en er zijn doeken geverfd die nu in het Bevrijdingsmuseum hangen.
Ooggetuige mw. Bep van de Velde vertelt kort over wat er gebeurde tijdens de bevrijding. Zij woonde destijds met haar ouders en broer in de polder tussen Driewegen en Ellewoutsdijk.
groep 1 en 2 't Opstapje zingen lied 'Vrij zijn is zeggen/denken wat je wil' 29okt2019
De jongste leerlingen zingen het lied ‘Vrij zijn is zeggen/denken wat je wil’.
Kranslegging herdenking gesneuvelden 29 oktober 1944
Kranslegging herdenking gesneuvelden 29 oktober 1944
Na de kranslegging wordt de vlag die half stok hing in top gehesen als teken van onze vrijheid.

.

Intrededienst ds. Jörg Buller – 1 september 2019

Zondagmiddag 1 september maakte de gemeente kennis met onze nieuwe predikant ds. Jörg Buller die werd ingezegend door onze consulent ds. Egbert Rietveld. Er waren toespraken door collega voorganger mw. Mathilde Meulensteen, preases van de classis Delta ds. Piet de Graaf, de voorzitter van H. Damiaanparochie kern Ovezande, dhr. Ad Schenk en de burgemeester van de gemeente Borsele, dhr. Gerben Dijksterhuis. Na afloop was er gelegenheid ds. Buller, zijn echtgenote en hun twee zonen de hand te drukken.

Nieuwe dominee Jörg Buller stelt zich voor:

In 2010 was ik herhaaldelijk op zondagochtend naar Driewegen gereden. We waren toen uit Brazilië teruggekeerd en weer in ons huis in Middelburg gaan wonen. Ik had in die tijd nog geen nieuwe aanstelling en daardoor ook geen preekverplichtingen op zondag. Toen ds. Jacoline de Koe voor een langere periode moest herstellen van een herniaoperatie, vielen onverwachts gaten in het preekrooster. Op de een of andere manier moet in Driewegen bekend zijn geworden dat er in Middelburg een werkloze predikant woonde. Want ik kreeg een telefoontje van Desirée Krijger die me vroeg of ik zou willen voorgaan in de kerk van Driewegen. Dat wilde ik wel. En ik heb het als heel prettig ervaren: een mooie kerk, een fijne sfeer en erg sympathieke mensen. Daarom heb ik telkens opnieuw toegezegd, wanneer ik weer werd gevraagd. 

Toen ik afgelopen februari – negen jaar later, dus – voor een sollicitatiegesprek naar Driewegen kwam, zei iemand van de beroepingscommissie tegen mij: “Ik ken u.”

Geboren en getogen ben ik in Duitsland, en wel in Osnabrück. Toen ik vijf was, verhuisden mijn ouders met mijn oudere zus, mijn jongere broer en mij naar een dorp dat op 8 km afstand ligt van die stad. Daar moest ik vanaf mijn twaalfde elke dag naartoe, want in ons dorp was er geen middelbare school. Door klasgenoten ben ik op mijn veertiende terechtgekomen bij de jeugdkring van een Lutherse gemeente. Omdat mijn moeder katholiek was, hadden onze ouders ons in dat geloof opgevoed. Maar ze lieten ons vrij. Daarom hadden ze er ook geen enkele moeite mee dat ik op 18-jarige leeftijd besloot om lid te worden van de Lutherse Kerk. Ik bleef echter ook open naar andere geloofsgemeenschappen en bezocht bijvoorbeeld diensten van de Baptisten en de Vergadering. 

Tijdens een studiejaar in de Zuid-Franse stad Montpellier heb ik meegewerkt in het catechisatieteam van een gemeente die hoorde bij de Église Reformée de France, een Gereformeerde Kerk, dus. Voor mijn afstudeerproject en scriptie voor het kerkelijk examen heb ik meerdere korte periodes meegeleefd in verschillende orthodoxe kloosters. Door al deze dingen heb ik ervaren dat er in elke traditie en stroming waardevolle elementen zijn die het geloof kunnen verdiepen. Daarom sta ik open voor verschillende wijzen van geloofsbeleving en voel ik me thuis in een pluriforme en gastvrije geloofsgemeenschap. 

Na mijn studie theologie en kerkelijk examen heb ik veertien maanden als invaller in de Duitse Gemeente te Amsterdam gewerkt. Toen die gemeente weer een eigen predikant kreeg, wilde ik eigenlijk naar Duitsland terugkeren. Maar in die tijd waren er bijna geen vacatures. Daarom informeerde ik of ik eventueel in de Lutherse Kerk in Nederland een beroep kon aanvaarden. Dat kón, maar ik moest dan wel eerst nog een examen, een zogeheten “proponentsexamen”, afleggen. Gelukkig had ik op eigen initiatief aardig Nederlands geleerd, zodat ik die uitdaging aanging. Na aflegging van het proponentsexamen kreeg ik een beroep naar vier kleine Lutherse gemeenten in de Veenkoloniën. 

In 2000 werd ik beroepen naar de Lutherse gemeente Groede-Middelburg-Vlissingen. Mijn gemeenteleden woonden verspreid over heel Walcheren, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland. Omdat ik altijd ervan had gedroomd om ook nog eens buiten Europa te werken, reageerde ik in 2004, één jaar na mijn huwelijk met Afke van der Wijk, op de advertentie op een gemeente van Nederlandse emigranten in Brazilië. Na een lange en spannende beroepingsprocedure werd ik door de gemeente daar gekozen. Zo verhuisden Afke en ik vier maanden na de geboorte van onze zoon Jesse, op 1 april 2005 (dat is géén grapje 😃), naar Brazilië. Daar kwam eind oktober 2006 onze jongste zoon, Wietse, ter wereld. 

Ds. Jörg Buller, predikant prot.gem. DEO vanaf 1 september 2019

In april 2010 keerden we naar Middelburg terug. Omdat de beroepingsprocedures erg lang duurden en ook nog eens onderbroken werden door de zomervakantie, kreeg ik pas aan het eind van het jaar een beroep. En wel naar de Gereformeerde Kerk in Zuidhorn. 

Na negen jaar daar te hebben gestaan, ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik vind het geweldig dat ik weer naar Zeeland terug kan, want ik houd ontzettend van die provincie. Vanaf 1 september zal ik voor 50% aan de slag gaan als ouderenpastor in Middelburg en voor nog eens 50% in uw gemeente Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande. We wonen weer in Middelburg, en wel aan de Hannie Schaftstraat 3. Jesse en Wietse zullen naar het CSW Van de Perre gaan, en Afke zal vanaf 1 september drie dagen per week als POH GGZ in een gezondheidscentrum in Oost-Souburg werken. Ik ben mobiel bereikbaar op nummer 06-49 717 353.

Op 31 juli hebben mijn gezin en ik op een heel plezierige manier kennis gemaakt met de kerkenraad van uw gemeente. We hebben ontzettend genoten van de warme, gastvrije sfeer en de open gesprekken. Ik verheug me er dan ook op om in uw gemeente te komen werken!

Met een hartelijke groet, Jörg Buller  –  2 augustus 2019

Lied ‘Ontvangen Land’ – Arie van der Maas

Ter gelegenheid van de Zeeuwse kerkendag in 2015 heeft ds. Arie van der Maas een lied geschreven, dat werd gezongen en opgenomen in de RK-kerk te Ovezande m.m.v. koor Pius X en DEO-zangers/zangeressen uit Driewegen. Het lied is getiteld ‘Ontvangen land’ en kunt u via deze LINK beluisteren.