Actueel

Vrijdag aanstaande, 6 augustus om 15.00 uur zal het huwelijk van Trudy en Peter ingezegend worden door ds. Marjan de Vries.

Komende zondag 8 augustus gaat drs. C.R.P. Bakker uit Rotterdam voor.

Woensdag 21 juli is de KLUSGROEP, bestaande uit betrokken kerkgangers, begonnen om de ruimte Achter de kerke op te knappen. Er wordt geschilderd, nieuwe gordijnen opgehangen en nieuwe vloerbedekking gelegd. Het ziet er straks weer allemaal lekker fris uit!

Maandagmorgen 19 juli kregen we bezoek van de kinderen van basisschool ‘t Opstapje. Cas en Ivana uit groep 8 kregen een bijbel die ze zelf hadden uitgekozen, als afscheidscadeau ivm GVO-lessen van juf Tina. Zij gaan na de vakantie naar het voortgezet onderwijs. Samen met de groepen 7 en 6 kwamen ze een kijkje in de kerk nemen en mochten ze overal rondkijken en daar vragen over stellen. Ds. Buller was aanwezig om de vragen te beantwoorden.

Op zondag 18 juli was er een OPENLUCHTDIENST bij Hoeve Van der Meulen in ‘s-Heer Abtskerke. Ds. Buller ging voor. U kunt de dienst HIER terugzien en beluisteren.

Heeft u vragen of wilt u practische hulp? Bel de diaconie: 06 – 510 364 36 of de scriba: 06 – 499 14 124. Mailen kan ook: deokerk@zeelandnet.nl.

Onze kerk doet mee aan Actie Kerkbalans.  Ieder jaar krijgen onze leden een brief met de vraag of zij weer willen bijdragen aan de instandhouding van de gemeente. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Kerkelijke gemeenten en parochies krijgen geen subsidie. Daarom is elke  financiële bijdrage zeer welkom. Zo blijven de kerken  van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2021.

Giften en donaties
Wilt u onze kerk financieel steunen? Uw giften voor instandhouding kerkgebouw en gemeente zijn welkom op bankrekening NL37 RABO 0315253657 t.n.v. Protestantse gemeente DEO.
Donaties voor goede doelen, waar we normaliter tijdens kerkdiensten voor collecteren, zijn welkom op bankrekeningnummer NL21RABO 0315250356 t.n.v. DIACONIE Prot.gem. DEO.

In juli collecteren we voor de Leprazending en in augustus voor MAF

Na ‘de naakten kleden’ komt ‘de zieken bezoeken’ als werk van barmhartigheid. In Nederland is de ziekte lepra allang verleden tijd. Men denkt dat deze ziekte bedoeld wordt als het in de Bijbel gaat over melaatsheid.

Lepra is een bacterie-infectie die het zenuwstelsel aantast met verminkingen tot gevolg. Het komt nog veel voor Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Elke twee minuten krijgt iemand op de wereld de diagnose lepra. De ziekte is goed te genezen, mits het tijdig opgespoord en behandeld wordt. Het is zelfs zo dat lepra helemaal kan verdwijnen als er geen besmettingen meer plaatsvinden. Goede voorlichting is daarom noodzakelijk. Leprazending zet zich daarvoor in, op hun website staat: Jezus Christus ontfermde zich over de meest kwetsbaren, over melaatsen en zieken, Hij genas hen. In ons werk is Hij onze Inspirator en Voorbeeld.

We collecteren vier weken voor dit doel. Daarna collecteren we vier weken voor de familie Don uit Goes, die werken voor MAF Australië. Dat is een vliegende hulpdienst voor afgelegen gebieden en inheemse volken, o.a. Papua Nieuw Guinea.

U kunt uw gift overmaken op NL21 RABO 0315 2503 56 tnv Diaconie Protestantse Gemeente DEO ovv  ‘Leprazending’ of ‘MAF’.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!!Kerkcafé
Zoals alle horeca is ook ons ‘kerkcafé’ dicht. Zodra het weer mag hopen we, zoals we gewend waren, weer een keer per maand een uurtje in Achter de kerke bij elkaar te kunnen komen.
Voor vragen of suggesties kunt u terecht bij Sina, 06 – 34 19 33 26.     In DEO verbonden Tijdens periodes van kerksluiting zijn wij begonnen om onze leden te bemoedigen en informeren via een nieuwsbrief, zodat we toch met elkaar verbonden blijven. U vindt de nieuwsbrieven via de link.

Zorg voor de Schepping

Onlangs is het boek ‘Kleur je wereld groen’ uitgegeven, geschreven door onze diaken Theanne Boer. Via deze LINK te bestellen.

Ook via bol.com of bij de boekhandel.