ACTUEEL

Zondag 5 februari gaat ds. Jörg Buller voor en is er weer koffie/thee drinken na de dienst.

Zondag 12 februari gaat ds. Marga Haas uit Middelburg voor en zondag 19 februari gaat ds. A.A.S. ten Kate uit Bergen op Zoom.

KERK-CAFÉ – Elke DERDE DINSDAG in de maand bent u van 10-11 uur welkom in ons ‘kerk-café’ in Achter de Kerke. Dinsdag 21 februari is de eerstvolgende keer. Coördinator is mw. Sina Jacobse, 06 – 34 19 33 26.

.

Heeft u vragen of wilt u practische hulp? Bel de diaconie: 06 – 510 364 36 of de scriba: 06 – 499 14 124. Mailen kan ook: deokerk@zeelandnet.nl.

Giften en donaties

Onze kerk doet mee aan Actie KerkbalansIeder jaar krijgen de leden van onze gemeente een brief met de vraag of zij weer willen bijdragen aan de instandhouding van de gemeente. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Kerkelijke gemeenten en parochies krijgen geen subsidie. Daarom is elke  financiële bijdrage zeer welkom. Zo blijven de kerken  van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is ook dit jaar het thema voor Actie Kerkbalans. Uw giften voor instandhouding van de gemeente en het kerkgebouw zijn welkom op bankrekening NL37 RABO 0315253657 t.n.v. Protestantse gemeente DEO.

Donaties voor GOEDE DOELEN, waarvoor ook tijdens kerkdiensten gecollecteerd wordt, zijn welkom op bankrekeningnummer NL21RABO 0315250356 t.n.v. DIACONIE Prot.gem. DEO.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!!