ACTUEEL

Komende zondag 26 september: Federatiedienst in Nisse en ds. Jörg Buller gaat voor.

Aansluitend is er woensdagavond 29 september in Driewegen een workshop, ‘God in de supermarkt’ met Alfred Slomp uit Ede. Uit duizenden producten kiezen we wat ons hartje begeert. Maar hoe kiezen we? Speelt onze manier van geloven daar ook een rol in? Aanmelden via Theanne: theanne69@gmail.com of 06 – 17 43 77 85.

Elke DERDE DINSDAG in de maand is er ‘kerk-café’ in Achter de Kerke. Iedereen is tussen 10.00-11.00 uur welkom voor koffie en een praatje. Op dinsdag 21 september komen we voor het eerst na corona weer bij elkaar en op 19 oktober is het volgende KERK-CAFÉ. Coördinator is mw. Sina Jacobse, 06 – 34 19 33 26.

De nieuwe KRINGWERK gids is uit! U vindt alle activiteiten die komende herfst-winter-voorjaar gepland zijn.

Giften en donaties

Onze kerk doet mee aan Actie Kerkbalans. Ieder jaar krijgen onze leden een brief met de vraag of zij weer willen bijdragen aan de instandhouding van de gemeente. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Kerkelijke gemeenten en parochies krijgen geen subsidie. Daarom is elke  financiële bijdrage zeer welkom. Zo blijven de kerken  van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2021. Uw giften voor instandhouding van de gemeente en het kerkgebouw zijn welkom op bankrekening NL37 RABO 0315253657 t.n.v. Protestantse gemeente DEO.

Donaties voor GOEDE DOELEN, waarvoor ook tijdens kerkdiensten gecollecteerd wordt, zijn welkom op bankrekeningnummer NL21RABO 0315250356 t.n.v. DIACONIE Prot.gem. DEO.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!!

Heeft u vragen of wilt u practische hulp? Bel de diaconie: 06 – 510 364 36 of de scriba: 06 – 499 14 124. Mailen kan ook: deokerk@zeelandnet.nl.

…….

TROUWEN in de DEO-kerk!

Vrijdag 6 augustus werd het huwelijk van Trudy en Peter ingezegend door ds. Marjan de Vries. Een feestelijke dienst waaraan we als gemeente DEO graag hebben meegewerkt. Deze dienst kan via de LINK naar Kerkdienstgemist worden bekeken.

Zorg voor de Schepping

Onlangs is het boek ‘Kleur je wereld groen’ uitgegeven, geschreven door onze diaken Theanne Boer. Via deze LINK te bestellen.

Ook via bol.com of bij de boekhandel.