ACTUEEL

Zondag 14 juli gaat mw Annabell Magdeburg-de Jong uit Hellevoetsluis voor. Welkom!

.

KERK-CAFÉ – Vanaf september bent u weer elke DERDE DINSDAG in de maand, tussen 10 en 11 uur welkom in ons ‘kerk-café’ in Achter de Kerke. Tijdens de zomermaanden is het kerk-café gesloten. Coördinator is mevrouw Sina Jacobse, 06 – 34 19 33 26.

.

.

Heeft u vragen of wilt u practische hulp? Bel de diaconie: 06 – 510 364 36 of de scriba: 06 – 499 14 124. Mailen kan ook: deokerk@zeelandnet.nl.

.

Giften en donaties

Onze kerk doet mee aan Actie KerkbalansIeder jaar krijgen de leden van onze gemeente een brief met de vraag of zij weer willen bijdragen aan de instandhouding van de gemeente. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Kerkelijke gemeenten en parochies krijgen geen subsidie. Daarom is elke  financiële bijdrage zeer welkom. Zo blijven de kerken  van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is ook dit jaar het thema voor Actie Kerkbalans. Uw giften voor instandhouding van de gemeente en het kerkgebouw zijn welkom op bankrekening NL37 RABO 0315253657 t.n.v. Protestantse gemeente DEO.

Donaties voor GOEDE DOELEN, waarvoor ook tijdens kerkdiensten gecollecteerd wordt, zijn welkom op bankrekeningnummer NL21RABO 0315250356 t.n.v. DIACONIE Prot.gem. DEO.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!!

.

Binnenkort: Lichtprocessie 10 augustus

Zaterdag 10 augustus vindt in Ovezande een Lichtprocessie plaats. Dit bijzondere evenement vindt plaats ter gelegenheid van het patroonfeest van Maria (15 aug), het 165-jarige bestaan van de RK-kerk in Ovezande en het 700-jarig bestaan van het dorp Ovezande. Vicaris Paul Verbeek gaat samen met het pastoraal team voor in de feestelijke eucharistieviering. Deze begint om 19.00 uur

Aansluitend aan de viering gaan we in processie door het dorp met het beeld van Maria, zang, de geschilderde Maria-afbeeldingen, vaandels, vlaggen, afbeeldingen, beelden en andere kerkelijke attributen. De route is vanaf de kerk – Mr. Dr. Messtraat – Oud Ovezandseweg – Pastoor Fransestraat – Schutterstraat – Mauritsstraat – Pr. W. Alexanderstraat – Mooymanstraat – Burg. Andriessenstraat – via het Soosplein weer terug naar de kerk. We vragen de medewerking van de omwonenden om -als u dat heeft- een Mariabeeld of een kaarsje voor het raam te plaatsen. Na een korte gezamenlijke afsluiting in de kerk is er volop tijd voor ontmoeting onder genot van een drankje.

Een groot gelegenheidskoor zal de liturgische gezangen verzorgen. Voor de kinderen is er extra aandacht door de werkgroep kindernevendienst. Er zal tevens aandacht worden besteed aan het afscheid en 12,5 jarig jubileum van pastoraal werker Alida van Veldhoven.

Voorafgaand aan de Eucharistieviering is er in de hal van Basisschool “De Zandplaat” een workshop: Maria’s, schilderen op doek o.l.v. Pastor Alida van Veldhoven. Iedereen, zowel kinderen als volwassenen, zijn van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen! Er zijn geen kosten aan deze workshop verbonden. De workshop start om 16.30 uur. Inloop vanaf 16.00 uur. Voorbedrukte Maria-afbeeldingen en verdere benodigde spullen zijn aanwezig. Voor soep en broodjes wordt gezorgd. Aanmelden tot uiterlijk 1 augustus op 700jaar@dorpskrantovezande.nl of bij Charlotte den Toonder: dentoonderc@gmail.com

.

.

Onder de knop Archief en ook op onze facebookpagina vindt u foto’s en informatie over activiteiten die al eerder plaatsvonden.