ACTUEEL

Dankdag voor gewas en arbeid – woensdag 29 november

Woensdagavond 29 november is er dienst in onze kerk vanwege de Dankdag voor gewas en arbeid. De dienst begint om 19.00 uur en dominee Henk Catsburg uit Goes gaat voor. U bent van harte welkom!

.

Zondag 3 december – 1e Advent, gaat dominee Jörg Buller voor. Na de dienst is er koffie & thee. Welkom!

.

Woensdagavond 6 december gesprekskring (laatste van drie) PSALMEN in BEELD. De deelnemers bespreken de psalm-woorden en afbeeldingen met elkaar, wat betekenen ze voor jou, zie je overeenstemming in woord en beeld? Welkom! In de KRINGWERKGIDS op pagina 6 vindt u een uitgebreide beschrijving van deze gesprekskring. U kunt uzelf nog aanmelden bel, app of mail voor meer informatie naar ds. Buller: 06 – 49 71 73 53 / jorgbuller@yahoo.com.br

.

Vrijdagavond 15 december – theatervoorstelling De Koninklijke karavaan in Ovezande.

Kostuumontwerper en theatermaker Ward Warmoeskerken heeft een voorstelling gemaakt waarbij mode en kostuums in combinatie met muziek, dans en teksten een verhaal vertellen. “De Koninklijke Karavaan” vertelt het verhaal van de geboorte van Jezus door de ogen van de page uit het gevolg van de drie wijzen. De ervaringen van de page en de ontmoetingen onderweg bieden het publiek een nieuwe en wezenlijk andere kijk op het verhaal dat al eeuwen verteld en verbeeld wordt. 

De première van deze voorstelling is op vrijdagavond 15 december, in OVEZANDE! Niks geen km’s reizen en parkeergeld kwijt zijn, maar gewoon hier in Ovezande te voet of op de fiets naar dit top theater gaan.

Entree, inclusief drankje, is slechts € 15,= voor volwassenen, tot 18 jaar € 10,=. Aanmelden en tickets via deze LINK of stuur een email naar: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Kom en beleef het mee op vrijdagavond 15 december. De inloop is vanaf 19.30 uur, het Modetheater begint om 20.00 uur.

KERK-CAFÉ – Elke DERDE DINSDAG in de maand bent u van 10-11 uur welkom in ons ‘kerk-café’ in Achter de Kerke. In december is er mogelijk een andere datum.

Heeft u vragen of wilt u practische hulp? Bel de diaconie: 06 – 510 364 36 of de scriba: 06 – 499 14 124. Mailen kan ook: deokerk@zeelandnet.nl.

.

.

Giften en donaties

Onze kerk doet mee aan Actie KerkbalansIeder jaar krijgen de leden van onze gemeente een brief met de vraag of zij weer willen bijdragen aan de instandhouding van de gemeente. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Kerkelijke gemeenten en parochies krijgen geen subsidie. Daarom is elke  financiële bijdrage zeer welkom. Zo blijven de kerken  van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is ook dit jaar het thema voor Actie Kerkbalans. Uw giften voor instandhouding van de gemeente en het kerkgebouw zijn welkom op bankrekening NL37 RABO 0315253657 t.n.v. Protestantse gemeente DEO.

Donaties voor GOEDE DOELEN, waarvoor ook tijdens kerkdiensten gecollecteerd wordt, zijn welkom op bankrekeningnummer NL21RABO 0315250356 t.n.v. DIACONIE Prot.gem. DEO.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!!

.

Onder de knop Archief en ook op onze facebookpagina vindt u foto’s en informatie over activiteiten die al eerder plaatsvonden.