ACTUEEL

Zondag 25 september is de JEUGD aan zet: zij zullen, samen met kerkenraad en ds. Buller, een dienst voorbereiden voor ALLE LEEFTIJDEN. Hartelijk welkom!

.

KERK-CAFÉ – vanaf 20 september 2022 bent u weer elke DERDE DINSDAG in de maand welkom in ons ‘kerk-café’ in Achter de Kerke. Tussen 10.00-11.00 uur, koffie/thee en een gezellig praatje. Coördinator is mw. Sina Jacobse, 06 – 34 19 33 26.

.

Heeft u vragen of wilt u practische hulp? Bel de diaconie: 06 – 510 364 36 of de scriba: 06 – 499 14 124. Mailen kan ook: deokerk@zeelandnet.nl.

Giften en donaties

Onze kerk doet mee aan Actie KerkbalansIeder jaar krijgen de leden van onze gemeente een brief met de vraag of zij weer willen bijdragen aan de instandhouding van de gemeente. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Kerkelijke gemeenten en parochies krijgen geen subsidie. Daarom is elke  financiële bijdrage zeer welkom. Zo blijven de kerken  van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is ook dit jaar het thema voor Actie Kerkbalans. Uw giften voor instandhouding van de gemeente en het kerkgebouw zijn welkom op bankrekening NL37 RABO 0315253657 t.n.v. Protestantse gemeente DEO.

Donaties voor GOEDE DOELEN, waarvoor ook tijdens kerkdiensten gecollecteerd wordt, zijn welkom op bankrekeningnummer NL21RABO 0315250356 t.n.v. DIACONIE Prot.gem. DEO.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun!!