ANBI

Toelichting

De Protestantse Kerk in Nederland en al haar zelfstandige onderdelen (waaronder gemeenten, diaconieën en classes) zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit is vastgelegd in een zogenaamde groepsbeschikking ANBI. Belangrijkste voordeel van deze ANBI-status is dat giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Giften aan de kerk (bijvoorbeeld Kerkbalans) komen voor giftenaftrek bij de aangifte inkomstenbelasting in aanmerking.

Vanaf 1 januari 2016 moet de Protestantse Kerk en al haar onderdelen aan nieuwe regels van de belastingdienst voldoen. Hierbij hoort het openbaar maken, bij voorkeur op een eigen website, van gegevens. De link wordt door de belastingdienst opgenomen in het zogenaamde ANBI – register.

Algemeen

NaamProtestantse gemeente Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande
RSIN / Fiscal nummer824133444
Websitewww.pkndeo.nl
Adresvan Tilburghstraat 50, 4438 AK Driewegen
E-mail
Aantal lidmaten68
Aantal doopleden131
Totaal aantal leden199
BestuurDe gemeente wordt bestuurd door een door de leden van de gemeente gekozen kerkenraad. Deze telt zes ambtsdragers: twee ouderlingen, twee diakenen, een ouderling – kerkrentmeester en een predikant. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit de ouderling – kerkrentmeester en een kerkrentmeester, zij worden bijgestaan door een administrateur en het Kantoor der Kerkelijke Administratie (KKA), Postbus 675, 3800 AR Amersfoort.
Samenstelling Kerkenraad:

 

zie onder 

https://www.pkndeo.nl/wie

Beleidsplan:

 

zie onder

 https://www.pkndeo.nl/wie

Inbedding landelijke kerk en missie en visieZie www.protestantsekerk.nl algemeen en voor missie en visie: http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Default.aspx in het bijzonder.
BeloningsbeleidDe beloning van de predikant is geregeld in de ‘generale regeling rechtspositie predikanten’. U kunt deze vinden via de link: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/predikanten/Paginas/Default.aspx
Leden van kerkenraad, colleges, commissies en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

College van kerkrentmeesters

VoorzitterA.K. Krijger, Paulushoekseweg 5 – Driewegen tonnikrijger@zeelandnet.nl
AdministratieH.C.C.M. Gerards, Driewegen
KvK7640 0891
AccountantKantoor der Kerkelijke Administratie (KKA). Postbus 675, 3800 AR Amersfoort
Bank: NL37 RABO 0315 2536 57 t.n.v. Protestantse gemeeente DEO, Driewegen

 

 

DIACONIE

VoorzitterT.A. Boer, Schoondijksedijk 35, 4438 AR Driewegen, theanne69@gmail.com
SecretarisJ.M.E. van Wijk-Buteijn, Ellewoutsdijk
AdministratieW. Verhage-van Dorp, Driewegen
AccountantKantoor der Kerkelijke Administratie (KKA). Postbus 675, 3800 AR Amersfoort
KvKniet ingeschreven
 Bank: NL21 RABO 0315 2503 56 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente DEO, Driewegen