Waar

vindt u ons? – Van Tilburghstraat 27 – Driewegen

Ons kerkgebouw werd omstreeks 1678 gebouwd als een van de eerste protestants kerken in Zuid-Beveland, in de stijl van het Hollands classicisme – een rijke stijl met versieringen. Het is een zogeheten rechthoekige zaalkerk, de enige op Zuid-Beveland. De kerk kreeg een voor deze streek uitzonderlijke bakstenen voorgevel met grote trappen en natuurstenen beeldhouwwerken. De stichtingssteen met daarop de namen van de gebroeders Van Watervliet is te vinden boven de grote voordeuren.

De twee leeuwen aan weerskanten van het toegangshek houden ieder een wapenbord vast: dat van Driewegen (drie rode strepen, zijnde de drie wegen) en dat van Coudorpe (drie blauwe bloemen). Coudorpe is een inmiddels verdwenen dorp waarvan de inwoners naar Driewegen zijn getrokken toen de dijken steeds vaker bezweken.

Preekstoel

De preekstoel dateert uit 1679, de drie psalmborden zijn pas in 1914 aangebracht. De betekenis van het monogram met de letters EBW zoals die op de preekstoel te zien is, is niet zeker. Het zouden de initialen kunnen zijn van Emmery van Watervliet Brouwer.

In de kerk bevindt zich links vooraan een grafsteen of liever gezegd een steen die toegang gaf tot een grafkelder. In die kelder, die zich onder de preekstoel bevond, lagen tot 1914 de stoffelijke resten van burgemeester Arnoldus van Tilburgh en zijn vrouw Martina van Wijngen. Waar deze resten gebleven zijn, is niet bekend. Naar Van Tilburgh is ook de straat genoemd waaraan de kerk staat.