Wie

zijn wij?

De Protestantse gemeente Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande (kortweg DEO) is een kleine gemeente in de Zak van Zuid Beveland. De meeste leden komen uit de drie dorpen die de naam van de gemeente vormen. Via een periode van ‘Samen op Weg’ is tussen 1994 en 2002 de huidige gemeente ontstaan uit de Hervormde gemeente te Driewegen, Gereformeerde Kerk te Driewegen, Hervormde gemeente te Ovezande en Hervormde gemeente te Ellewoutsdijk.
Momenteel bestaat de gemeente uit een kleine maar enthousiaste groep mensen die zich inzet om het kerkelijk leven op vernieuwende wijze maar ook herkenbaar voort te zetten.

Belangrijke ontwikkelingen daarbij zijn de groeiende samenwerking met andere dorpskerken (zie www.pkn-zwake.nl) en daarnaast het leggen van nieuwe verbindingen tussen en in de dorpen in deze regio.

Ons beleidsplan: DEO beleidsplan 2018-2023def

De Kerkenraad bestaat uit zes personen:

Naam Functie E-mail
Theanne Boer Diaken
vacant Diaken  
Tonni Krijger Ouderling / Kerkrentmeester
Andien Goense Ouderling / Scriba
Jaap de Graaf Ouderling / Voorzitter
Ds. Jörg Buller Predikant jorgbuller@yahoo.com.br
Ds. Jörg Buller met zijn echtgenote Afke en zonen Jesse en Wietse – 31 juli 2019